Network Menu

Ansökan

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer för 2022

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet.


Ansökan för Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer

 

I. Personliga uppgifter

    Namn

  • Adress

 

II. Grundutbildning och fortsatta studier

  • Kontaktperson vid institutionen / universitetet i utlandet

 

III. Referenser

    Referens 1

  • Referens 2

 

IV. Handlingar

  • Handlingar, helst i PDF-format, kan biläggas ansökan med hjälp av nedanstående knappar. Vid större filer (mer än 25MB) eller fler än tre kan en s.k. zip-fil användas. Handlingar kan även skickas som e-postbilagor till stipendiekommittén.
 

V. Viktigt

 

VI. Checklista

 

IX. Ytterligare information

 

Bekräfta