Network Menu

Stipendium för studier av interkulturella relationer

Interkulturella relationer

Då SWEAs grundare Agneta Nilsson fyllde 50 år, instiftades en stipendiefond, som tog emot SWEAs födelsedagsinsamling till Agneta.

Läs mer

Ansök!

Ansökningshandlingar för 2023 blir tilgängliga under hösten 2022! Deadline: 15 januari 2023

Läs mer

Om kommittén

Interkulturella relationer och SWEA

Från synen på Sverige i USA, under kalla kriget- perioden, till flerspråkighet eller inte hos barn som växer upp utomlands med minst en svensk förälder. Så ser spannet på stipendiaterna till Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för interkulturella relationer ut.

Läs mer

Årets stipendiat för interkulturella stipendiet

Mottagare 2022

Lisa Raeder är mottagare av 2022 års Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. Hon tilldelas 15 000 USD för fortsatta studier vid University of Edinburgh.

Läs mer